Pojištění majetku

Pojištění majetku

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Bydlení : Bytové jednotky

Dárek

Pokud se rozhodnete pro exkluzivní pojištění, získáte zdarma další pojištěné riziko, které si vyberete z aktuální nabídky. Např. pojištění odpovědnosti z držení psa, pojištění zásahu hasičů atd.

O tom, jak budeme bydlet po nástupu magického roku 2000, jsme ještě před pár lety měli nejasné představy. Mnozí z nás byli okolnostmi donuceni koupit si byt do osobního vlastnictví.

Řada z nás tuto možnost s úlevou přivítala. Ať už byly pohnutky jakékoliv, máme svůj byt a v mnoha případech se z nás stali majitelé nejenom svého bytu, ale i podílu na společných částech domu.

Je to dobrý pocit, ale k tomu přibila i řada starostí. Střádáme sice finance do fondu běžných oprav, ale co když přijde neočekávaná událost? Požár, vichřice, ničivé krupobití, výbuch nebo voda z prasklého potrubí.

Investice do oprav našeho bytu a zčásti i domu může náhle přerůst naše finanční možnosti. Pro tyto události, ale i řadu dalších, jsme pro Vás připravili moderní pojištění bytové jednotky - Bydlení 2000.

Pojištění bytových jednotek
Pojištěná rizika Standard Exklusiv
Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk Z Z
Voda z vodovodního potrubí Z Z
Vichřice, krupobití Z Z
Pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti P P
Tíha sněhu - Z
Pád skal, kamení, stromů, stožárů - Z
Povodně, záplavy, sesuv půdy, pokles půdy, zemětřesení (limity lze navýšit) - 10% PČ
max.
1 000 000 Kč
Odcizení stavebních součástí - max.
500 000 Kč
Ostatní movité věci - max.
500 000 Kč
Rozbití skla P P
Rozbití skla včetně nákladů (fólie, nápisy, demontáž a montáž mříží, apod.) - P
[Z] rizika zahrnutá v základní sazbě
[P] lze připojistit