Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Jaké produkty nabízíme?

Léčebné výlohy včetně asistenčních služeb a repatriace

Při cestách v zahraničí Vás může překvapit náhlé onemocnění nebo si přivodíte úraz a to je situace, kdy budete potřebovat lékařskou pomoc, kterou Vám prostřednictvím asistenční služby (nebo po návratu do ČR na základě dokladů od lékaře) uhradíme. V případě potřeby náročnější péče Vám zajistí asistenční služba převoz do nemocnice či transport domů.

Opatrovník

Je pro případ přivolání rodinného příslušníka pro Vaše dítě do 17 let, které zústane v zahraničí ze závažných důvodů bez doprovodu dospělé osoby nebo musí být na delší dobu hospitalizováno.

Úrazové

Pokud během pojistného období nastane úraz, který zanechá trvalé následky, vyplatíme pojištěné osobě finanční čádtku podle stupně trvalého poškození. V případě smrti úrazem vyplácíme fixní pojistnou částku oprávněným osobám.

Odcizení nebo poškození zavazadel

Pokud během Vašeho pobytu Vám budou zničena nebo odcizena zavazadla s Vašimi osobními věcmi, nahrdíme Vám jejich skutečnou hodnotu až do výše maximální pojistné částky.

Nadstardardní asistenční služby

V případě, že Vám budou odcizena zavazadla včetně všech Vašich cestovních dokladů a finanční hotovosti, poskytneme Vám finační půjčku na obstarání nejnutnějších věcí a s pomocí asitenční služby Vám pomůžeme obstarat náhradní cestovní doklady.

Co se skrývá pod pojmem asistenční služba Europ Assistance?

Europ Assistance je servisní organizace, kde jsou Vám 24 hodin denně na pražském telefonním čísle k dispozici čeští operátoři a lékaři. V případě zdravotních problémů můžete tuto službu kontaktovat a ta následně zajistí lékařskou pomoc, bezhotovostní platbu u lékaře a popřípadě převoz zpět do České republiky, pokud to bude Váš zdravotní stav vyžadovat.

Telefonní číslo na asistenční službu je uvedené ve všech materiálech cestovního pojištění a na průkazu klienta, který každý klient obdrží při sjednání pojištění.

Telefonát ze zahraničí na asistenční službu platí ten, kdo volá. Na základě potvrzení například z hotelu či pošty, Vám bude telefonát po návratu do České republiky proplacen.

Jaká připojištění nabízíme?

Storno cesty

Pokud ze závažných důvodů nemůžete nastoupit Vaši zahraniční dovolenou, uhradíme Vám náklady spojené se zrušením cesty. Toto riziko si můžete formou připojištění sjednat na jakoukoliv cestu (zájezd, letenka, jízdenka) pokud ještě nebyla zaplacena plná hodnota cesty. Pojistné činí 1% z celkové ceny cesty.

Sportovec

V případě, že chcete během Vašeho pobytu v zahraničí provozovat některý z nebezpečných druhů sportu (rafting, parasailing, vodní motorové sporty, potápění apod. - viz brožura Smluvní ujednání), je nutné si tuto činnost připojistit.

Rodinka

Pokud cestujete jako skupina 4 osob, z nichž je alespoň 1 dítě, můžete využít výhodného rodinného tarifu.

Skupinka

V rámci skupinového pojištění poskytujeme slevu 5 a více osobám, cestujícím společně, výhodnější cenu.

Rámcové smlouvy

Firmám, které často vysílají své zaměstnance na zahraniční služební cesty, nabízíme pojištění s maximálním omezením administrativy. Tato spolupráce spočívá ve faxovém hlášení zamě a délky pobytu pojištěných osob. Pojistné za tyto osoby je firmě čtvrtletně fakturováno.

Spolupráce s cestovními kancelářemi

Cestovní pojištění Generali je možné sjednat také ve více než stovce cestovních kanceláří, se kterými spolupracujeme a jejichž prostřednictvím Vám poskytujeme naši komplexní nabídku.

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Na základě dlouholeté spolupráce se Zdravotní pojišťovnou ministerstva Vnitra ČR, Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR a Odborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank a pojišťoven nabízíme cestovní pojištění Generali na jejich pracovištích a poskytujeme jejich pojištěncům na pobočkách Generali cestovní pojištění za exkluzivní ceny.

Cestovní pojištění on-line

Pro ty z Vás, kteří chtějí uzavřít cestovní pojištění a nechtějí opustit pohodlí domova či kanceláře, je k dispozici internetová adresa Generali pro cestovní pojištění on-line, kde je možné toto pojištění sjednat.