Daňová úleva

Z pohledu jednotlivce

Od 1. ledna 2001 je v platnosti novela zákona o daních z příjmů č. 492/2000 Sb., která daňově zvýhodňuje osoby s uzavřeným soukromým životním pojištěním. Životní pojištění se tak stává součástí státního důchodového systému.

Daňové zvýhodnění je možné čerpat za podmínky uzavřené smlouvy kapitálového životního pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, pokud je smlouva sjednána:

  • roku, ve kterém dosáhne pojištěná osoba věku 60 let
  • současně minimálně na dobu 5 let.

Daňová úspora může ročně činit až 3.840 Kč, což je např. u smlouvy uzavřené na 25 let až 96.000 Kč. Úspora spočívá v možnosti odpočtu pojistného, zaplaceného na kapitálové životní pojištění až do výše 12.000 Kč za zdaňovací období, od daňového základu.

Daňová úspora z pohledu jednotlivce
Základ daně Roční úspora na daních při měsíčním pojistném
od do sazba daně 500 Kč 1000 Kč
0 Kč 109 200 Kč 15% 900 Kč 1 800 Kč
109 200 Kč 218 400 Kč 20% 1 200 Kč 2 400 Kč
218 400 Kč 331 200 Kč 25% 1 500 Kč 3 000 Kč
331 200 Kč a více 32% 1 920 Kč 3 840 Kč

Z pohledu zaměstnavatele

Novela zvýhodňuje rovněž i zaměstnavatele přispívající svým zaměstnancům na jejich životní pojištění. Daňově jsou zvýhodněny platby zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance. Zaměstnanec je v pojistné smlouvě osobou pojištěnou, ale zároveň i pojistníkem. Zaměstnavatel za zaměstnance pojištění pouze platí.

Platba na životní pojištění splňující všechny uvedené podmínky je pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem a to až do výše 8.000 Kč ročně. Zaměstnavatel tak ušetří na daních až 2.480 Kč ročně za jednoho zaměstnance.

Zaměstnavatel neodvádí ze zaplaceného pojistného příspěvky na zdravotní pojištění ani sociální zabezpečení. Zdravotní a sociální pojištění zvyšuje náklady firmy na mzdu zaměstnance o 35%. Životní pojištění s sebou tuto zátěž nenese.

Daňová úspora z pohledu zaměstnavatele
Hrubá mzda 12.000 Kč
varianta I II I II
příspěvek (zvýšení hrubé mzdy/pojistné na životní pojištění) 666 Kč 666 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
úhrada zaměstnavatele na zdrav. a soc. pojištění z příspěvku 233 Kč 0 Kč 350 Kč 0 Kč
úhrada zaměstnavatele na zdrav. a soc. pojištění z celkové částky 4 433 Kč 4 200 Kč 4 550 Kč 4 200 Kč
skutečné náklady zaměstnavatele na zaměstnance 899 Kč 666 Kč 1 350 Kč 1 000 Kč
náklady zaměstnavatele při počtu zaměstnanců:        
10 8 991 Kč 6 660 Kč 13 500 Kč 10 000 Kč
50 44 955 Kč 33 300 Kč 67 500 Kč 50 000 Kč
100 89 910 Kč 66 600 Kč 135 000 Kč 100 000 Kč
500 449 550 Kč 333 000 Kč 675 000 Kč 500 000 Kč
[I] zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu
[II] zaměstnavatel hradí zaměstnanci pojistné na soukromé životní pojištění nad rámec stávající hrubé mzdy
Uvedené hodnoty v tabulce platí pro zdaňovací období roku 2001.

Dojde-li k odchodu zaměstnance od stávajícího zaměstnavatele, může být pojistná smlouva na životní pojištění zaměstnance upravena následujícími způsoby:

  1. zaměstnanec zabezpečí úhradu pojistného namísto bývalého zaměstnavatele a smlouva platí dál (popř. je upravena dle vyhovujících podmínek zaměstnance),
  2. dojde ke "zmrazení", resp. redukci pojistné smlouvy; naspořené prostředky pak budou zaměstnanci vyplaceny v souladu s aktuálním zhodnocením až v době ukončení smlouvy, případně pozůstalým v případě smrti,
  3. pojistná smlouva bude ukončena vyplacením odbytného; toto řešení však podléhá přísnému daňovému zatížení zaměstnance, nikoliv však zaměstnavatele.

Z pohledu zaměstnance

Zaměstnavatelem zaplacené pojistné je pro zaměstnance osvobozeno od daně z příjmů až do výše 12.000 Kč ročně. Zaměstnanec neodvádí sociální ani zdravotní pojištění z příspěvku zaměstnavatele. A to ani v případě, pokud tento příspěvek přesáhne částku 12.000 Kč ročně.

Daňová úspora z pohledu zaměstnance
Hrubá mzda 12 000 Kč
varianta I II I II
zvýšení hrubé mzdy/příspěvěk na životní pojištění 666 Kč 666 Kč 1000 Kč 1000 Kč
úhrada zaměstnance na zdrav. a soc. pojištění z příspěvku 83 Kč 0 Kč 125 Kč 0 Kč
úhrada zaměstnance na zdrav. a soc. pojištění z celkové částky 1583 Kč 1500 Kč 1625 Kč 1500 Kč
daně z příjmu odváděná zaměstnancem z příspěvku 87 Kč 0 Kč 131 Kč 0 Kč
čistý přínos pro zaměstnance 495 Kč 666 Kč 744 Kč 1000 Kč
[I] zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu
[II] zaměstnavatel hradí zaměstnanci pojistné na soukromé životní pojištění nad rámec stávající hrubé mzdy
Uvedené hodnoty v tabulce platí pro zdaňovací období roku 2001.

Uplatnění daňových výhod

Dle zákona o daních z příjmů (492/2000 Sb.) lze uplatnit daňový odpočet zaplaceného pojistného za životní pojištění za těchto podmínek:

  1. Běžně placené pojistné pro účely daňového odpočtu lze vykazovat jako předepsané pojistné se splatností v daném daňovém období. Příklad: při úhradě 12.000 Kč pojistného v roce 2001 (splatné za období od 1.12.01 do 1.12.02) při ročním způsobu platby lze odečíst za rok 2001 celé, takto placené pojistné.
  2. Jednorázově placené pojistné pro účely daňového odpočtu lze rozpočítat do jednotlivých let pojistné doby formou poměrného přepočtu do jednotlivých zdaňovacích období dle bodu 1). Příklad: při úhradě jednorázového pojistného na dobu 10 let trvání pojištění (období od 1.12.01 do 1.12.11) ve výši 120.000 Kč, lze odečíst poměrně každým rokem 12.000 Kč, přičemž první odpočet lze uplatnit již za rok 2001 ve výši 12.000 Kč.
    Jednorázové pojistné lze tímto postupem pro daňový odpočet zohlednit pouze u nově vzniklých smluv, tj. smluv sjednaných v roce 2001.
  3. Mimořádné pojistné lze pro účely daňového odpočtu vykazovat v úhrnu s běžné placeným pojistným (resp. jednorázovým pojistným - dle bodu 2)).