Pojištění majetku

Pojištění majetku

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Domácnost

"Domácnost 2000" je pojištění, se kterým můžete v klidu vykročit do nového tisíciletí.

Z naší nabídky si můžete vybrat variantu, která Vám bude vyhovovat finančně a rozsahem pojištění podle Vašich potřeb a možností.

Domácnost 2000 - pojištěná rizika
RizikaZákladStandardExklusiv
Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla,
náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk
ZZZ
Voda z vodovodního potrubí ZZZ
Vichřice, krupobití ZZZ
Krádež vloupáním, loupež DDD
Pojištění odpovědnosti za škodu DDD
Vichřice, krupobití na volném prostranství, věci vně budovy -ZZ
Pád skal, kamení, stromů -ZZ
Krádež, loupež mimo pojoštěnou domácnost -DD
Povodně, záplavy ZZZ
Rozbití skla -DD
Nepřímý úder blesku --Z
Voda z akvária --Z
Srážková voda --Z
Sesuv půdy, zemětřesení --Z
Rozbití sklokeramické varné desky --D
Vandalismus v souvislosti s vloupáním --D
Připojištění věcí používaných k výdělečné činnosti -PP
Připojištění věcí mimořádné hodnoty -PP
Pojištění stavebních součástí -PP
[Z] rizika zahrnutá v základní sazbě
[D] pojištěno v rámci doplňkového pojištění
[P] lze připojistit

Dárek

Pokud se rozhodnete pro exkluzivní pojištění, máme pro Vás dárek v podobě dalšího pojištěného rizika - samozřejmě zdarma. Je to pojištění pro situace, kdy dojde k nemilé příhodě, následkem které je domácnost neobyvatelná. Pojistitel za Vás uhradí náklady na náhradní ubytování až do výše 100 000 Kč nad sjednanou pojistnou částku.

V rámci jedné z těchto variant pak můžete dále stanivit limity plnění pro případ škod vzniklých:

  • na cennostech
  • na elektronice
  • v nebytových prostorách
  • rozbitím skla
  • na věcech používaných k výdělečné činnosti
  • na stavebních součástech pořízených na Vaše náklady
  • na věcech mimořádné hodnoty

Můžete se také rozhodnout pro některou z nabízených variant pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě:

  • podle výše pojistného plnění
  • podle místního rozsahu krytí - v ČR nebo v celé Evropě
  • občanská odpovědnost včetně odpovědnosti z vlastnictví psa nebo koně