Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Havarijní pojištění

Zahrnuje havarijní pojištění a pojištění pro případ odcizení vozidla včetně doplňkové výbavy uvedené v pojistné smlouvě.

Rozsah pojištění

Havarijní pojištění Generali Pojišťovny vám zabezpečí komplexní pojistnou ochranu při nahodilých pojistných událostech, ke kterým dojde na území celé Evropy.

Pojištění se vztahuje na:

případy poškození, zničení nebo ztráty motorového vozidla, jeho částí nebo standardní a doplňkové výbavy uložené ve vozidle nebo na něm připevněné způsobené:

 • střetem
 • zaviněným jednáním cizí osoby (vandalismus)
 • živelními událostmi - přímým působením blesku, zřícením skal, pádem kamení, sesuvem půdy nebo zemin, lavinami, tlakem sněhu, krupobitím, povodněmi nebo záplavami a vichřicí
 • požárem a výbuchem

případy odcizení, pokud k odcizení došlo:

 • krádeží
 • loupeží
 • krádeží vloupáním
 • neoprávněným užíváním vozidla

Spoluúčast

V pojistných smlouvách havarijního pojištění se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě. Nabízíme volbu ze 4 variant výše spoluúčasti:

 • 5% minimálně 5 000,- Kč
 • 10% minimálně 10.000,- Kč
 • 15% minimálně 15.000,- Kč
 • 20% minimálně 20 000,- Kč

Pojistné plnění

Při pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění (po odpočtu spoluúčasti, příp. zbytků) až do výše obecné ceny vozidla, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí. Opravuje-li klient vozidlo v doporučeném autorizovaném servisu, nejsou hodinové sazby omezeny žádným limitem.

Bonusový systém

 • sleva na pojistném za bezeškodní průběh 10% až 40%
 • sleva se počítá z celého pojistného
 • v případě pojistné události snížení, případně zachování bonusu v závislosti na výši pojistného plnění a zavinění
 • u fyzických osob přebíráme dobu bezeškodního průběhu dosaženou u předchozího pojistitele, která se však snižuje o dobu neexistence pojištění
 • u právnických osob se přiznává a přebírá doba bezeškodního průběhu pojištění dosažená u pojišťovny Generali

Osobní a užitková vozidla do 3,5t

Pojišťovna Generali nabízí havarijní pojištění pro všechna tuzemská a oficiálně dovezená zahraniční osobní vozidla od roku výroby 1990 včetně. Vozidla Škoda lze pojistit od typové řady Favorit.

Požadavky na zabezpečení

U osobních a užitkových vozidel do 3,5t se vyžaduje následující zabezpečovací zařízení:

Požadavky na zabezpečení u osobních a užitkových vozidel do 3,5t
Pojistná částka (včetně doplňkové výbavy) Zabezpečovací zařízení
osobní vozidla do 700.000,- Kč + veškerá užitková vozidla imobilizér (mimo vozidel Škoda do roku výroby 1992 včetně)
osobní vozidla do 1.000.000,- Kč + Lada Niva dvě na sobě nezávislá zabezpečovací zařízení, tj. imobilizér a mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo imobilizér a alarm s blokováním funkcí
osobní vozidla nad 1.000.000,- Kč + veškerá terénní vozidla (kromě Lada Niva) zařízení Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem

Stanovení pojistného

Výše pojistného se stanoví:

 • u nových vozidel z fakturované ceny nového vozidla bez prodejních slev
 • u ojetých vozidel do stáří 3 let včetně na základě poslední známé novoceny dle "Katalogu osobních automobilů" vydávaného znaleckým ústavem IBS expert
 • u ojetých vozidel starších 3 let z průměrné ceny ojetého vozidla dle "Katalogu osobních automobilů" vydávaného znaleckým ústavem IBS expert

Slevy

 • 5% pro sdružené pojištění (havarijní a pojištění odpovědnosti)
 • 10% při nadstandardním zabezpečení vozidla zařízením pevně spojeným s karosérií nebo alarmem s blokováním funkcí
 • 20% při zabezpečení systémem SHERLOG STANDARD, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem (nelze kumulovat s výše uvedenými slevami za zabezpečení)
 • 10% pro plátce DPH
 • 20% pro držitele průkazu ZTP
 • množstevní slevy
  • 5% pro 5 - 24 vozidel
  • 10% pro 25 - 49 vozidel
  • 15% pro 50 a více vozidel

Asistenční služby v havarijním pojištění

Klienti, kteří mají sjednané havarijní pojištění motorového vozidla do celkové hmotnosti 3,5t a maximálně 9 sedadly (včetně místa řidiče), po nahlášení stálé SPZ, získají kartu Generali Assistance.

Kartu lze použít při pojistné události k čerpání asistenčních služeb v České republice i v zahraničí. Tato karta umožňuje klidnější a bezstarostnější jízdu a dává Vám i Vaší rodině odpověď na otázku: "Co si počnu v případě, že způsobím nebo se stanu obětí havárie?"

Služby v ČR:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů

Služby v zahraničí:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události (po dohodě s posádkou vozidla) do cíle cesty nebo do místa bydliště, pomocí ekonomicky nejvýhodnějšího dopravního prostředku (vlak II.třída, autobus)
 • služby v zahraničí lze čerpat až do výše 25 000,- Kč

Asistenční pomoc je poskytována ZDARMA jako součást pojistného plnění na základě předložení dokladů o šetření policií. Tuto pomoc zabezpečuje služba Generali Assistance, tel. 221 586 666.

Připojištění náhradního vozidla

Pojistnou ochranu je možno rozšířít o připojištění náhradního vozidla. Toto připojištění umožní využít při pojistné události po dobu opravy náhradní vozidlo (srovnatelného typu). Náklady na vypůjčení vozidla hradí Generali až do výše 20% pojistného plnění, maximálně však 10000,-Kč

Nákladní vozidla

Pojišťovna Generali nabízí havarijní pojištění pro všechny tuzemské a zahraniční nákladní automobily, dovezené oficiálně i individuálně (s výjimkou těch, které nemají v ČR oficiální servis) bez omezení rokem výroby.

Požadavky na zabezpečení

U nákladních vozidel se zabezpečení nevyžaduje.

Stanovení pojistného

Výše pojistného se stanoví:

 • u nových vozidel z fakturované ceny nového vozidla bez prodejních slev
 • u ojetých vozidel na základě poslední známé novoceny dle "Katalogu nákladních automobilů" vydávaného znaleckým ústavem IBS expert

U nákladních vozidel se pojistné vždy stanovuje z ceny bez DPH; pro plnění včetně DPH je třeba základní tarif navýšit o 22%

Slevy

 • 5% pro sdružené pojištění (havarijní a pojištění odpovědnosti)
 • množstevní slevy
  • 5% pro 5 - 24 vozidel
  • 10% pro 25 - 49 vozidel
  • 15% pro 50 a více vozidel

Příklad

Příklady havarijního pojištění
Značka vozidla Rok výroby Cena (Kč) Spoluúčast 10%
min. 10 000 Kč
Spoluúčast 5%
min. 5 000 Kč
      plátce DPH neplátce DPH plátce DPH neplátce DPH
Osobní vozidla   (vč. DPH)        
Škoda Felicia 1996 96 500 3 449 3 832 3 705 4 116
Škoda Fabia 1.4 Classic 2000 279 900 9 190 10 211 9 884 10 982
Škoda Octavia 1996 184 000 8 700 9 666 9 361 10 401
Škoda Favorit 1992 43 500 1 737 1 930 1 867 2 075
Opel Corsa 1996 108 500 5 130 5 700 5 520 6 133
Ford Fiesta 1994 88 500 6 159 6 844 6 621 7 357
Ford Focus 1.4 2000 399 900 13 130 14 588 14 121 15 690
Fiat Punto 1994 93 500 6 507 7 230 6 995 7 772
Renault Clio 1996 111 000 5 989 6 654 6 435 7 150
Užitková vozidla   (bez DPH)        
Škoda Felicia
Pick-up
1996 98 500 4 304 5 251 4 632 5 651
VW Transportér 1996 233 000 14 521 17 715 15 605 19 038
Ford Transit 1994 153 000 13 343 16 279 14 346 17 502
Uvedené pojistné platí při uzavření sdruženého pojištění (ALLRISK + povinné ručení)