Kapitálové životní pojištění

Jde o pojištění pro případ dožití nebo smrti, tento druh pojištění slouží především ke zvýšení či udržení současného životního standardu, přilepšení k důchodu, zlepšení finanční situace ve stáří, k výhodnému zhodnocení finančních prostředků apod.

Pro ochranu vložených prostředků před inflací zahrnuje naše společnost do smlouvy možnost každoroční aktualizace pojistné částky a pojistného s ohledem na míru inflace.

Každé pojistné plnění z kapitálového pojištění je samozřejmě doplněno o zhodnocení pojistných rezerv životního pojištění.

  • kapitálové pojištění za běžné pojistné
  • kapitálové pojištění za běžné pojistné s pevnou lhůtou výplaty
  • kapitálové pojištění za jednorázové pojistné
  • kapitálové pojištění se zkráceným úmrtním plněním
  • pojištění s částečnými výplatami
  • svatební nebo studijní pojištění
  • kapitálové pojištění do věku 85 let pojištěného
  • důchodové pojištění
  • termínované vkladové pojištění
  • kapitálové kolektivní životní pojištění