Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pojištění krádeže vozidla

Pojišťovna Generali nabízí i samostatné pojištění pouze pro případ odcizení pro všechna tuzemská a oficiálně dovezená zahraniční osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5t, starší 3 let, od roku výroby 1990 včetně a u vozidel Škoda od typové řady Favorit, s výjimkou individuálně dovezených vozidel a vozidel sběratelsky ceněných (veteránů).

Rozsah pojištění

Toto pojištění Vám zabezpečí ochranu na území celé Evropy a vztahuje se na odcizení vozidla uvedeného v pojistné smlouvě včetně jeho standardní a doplňkové výbavy, pokud je tato pojištěna. Pojištění se vztahuje na případy, kdy k odcizení došlo:

 • krádeží
 • loupeží
 • krádeží vloupáním
 • neoprávněným užíváním vozidla

Spoluúčast

U pojištění pro případ odcizení se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě. Nabízíme volbu ze 4 variant výše spoluúčasti:

 • 5%, min. 5 000,- Kč
 • 10%, min. 10.000,- Kč
 • 15%, min. 15.000,- Kč
 • 20%, min. 20 000,- Kč

Pojistné plnění

Při pojistné události vyplatí pojišťovna pojistné plnění (po odpočtu spoluúčasti) až do výše obecné ceny vozidla, kterou mělo vozidlo bezprostředně před pojistnou událostí. Výplatu pojistného plnění provádí Generali Pojišťovna a.s. po dohodě s klientem do 15 dnů od ukončení šetření.

Požadavky na zabezpečení

U osobních a užitkových vozidel do 3,5t se vyžaduje následující zabezpečovací zařízení:

Požadavky na zabezpečení
Pojistná částka (včetně doplňkové výbavy) Zabezpečovací zařízení
osobní vozidla do 700.000,- Kč + veškerá užitková vozidla imobilizér (mimo vozidel Škoda do roku výroby 1992 včetně)
osobní vozidla do 1.000.000,- Kč + Lada Niva dvě na sobě nezávislá zabezpečovací zařízení, tj. imobilizér a mechanické zabezpečení pevně spojené s karosérií nebo imobilizér a alarm s blokováním funkcí
osobní vozidla nad 1.000.000,- Kč + veškerá terénní vozidla (kromě Lada Niva) zařízení Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem

Stanovení pojistného

Při stanovení výše pojistného se vychází z průměrné prodejní ceny ojetého vozidla dle "Katalogu osobních automobilů" vydávaného znaleckým ústavem IBS expert a z příslušné procentní sazby. Doplňkovou výbavu lze připojistit za sazby shodné se sazbami pro dané vozidlo.

Slevy

 • 10 % za nadstandardní zabezpečení
 • 20% při zabezpečení systémem Sherlog Standard, příp. satelitní střežící a monitorovací systém vybavený náklonovým resp. otřesovým čidlem (nelze kumulovat s výše uvedenými slevami za zabezpečení)

Otázky

Co dělat v případě odcizení vozidla?

 • při odcizení vozidla v ČR zajistěte vyšetření události policií a ihned po oznámení krádeže policii se spojte s likvidátorem nejbližší pobočky Generali Pojišťovny a.s.
 • při odcizení vozidla v zahraničí oznamte případ policii v místě odcizení, a poté i na Policii ČR v místě bydliště.