Nemocenské připojištění

Lékař pomůže zmírnit Vaši bolest,
my Vám pomůžeme zmírnit Vaše finanční problémy.

Obecné informace

Nemoc nebo úraz v rodině je častou obavou nás všech. Jsou spojeny nejen se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, ale mají také vliv na finanční situaci rodiny.

V období pracovní neschopnosti dochází k výraznému poklesu příjmů, pobyt v nemocnici bývá většinou spojen s neočekávanými výdaji. Rodinný rozpočet je vážně narušen.

Nabízíme Vám možnost, jak dostát všem svým finančním závazkům i v této situaci.

Nabízíme Vám pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti. Získané finanční prostředky Vám pomohou udržet si i v době nemoci Váš běžný životní standard.

V rámci pojištění poskytujeme:

Zdarma předběžné krytí

V období od sjednání návrhu na pojištění až do počátku pojištění dle pojistné smlouvy Vám zdarma nabízíme pojistnou ochranu v rámci Smlouvy o předběžném pojištění. Jedinou podmínkou je zaplacení zálohy na první pojistné do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Slevový systém

Máme pro Vás vypracovaný systém slev:

 • 10% v případě souběžného sjednání životní kapitálové pojistky
 • 10% slevu poskytujeme pojištěncům zdravotních pojišťoven - Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, Vojenské oborové zdravotní pojišťovny, Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven
 • 5% v případě platby trvalým příkazem

Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici

 • Pojištění se vztahuje na hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu či porodu.
 • Dohodnutá denní dávka je vyplácena za každý den pobytu v nemocnici.
 • Pojištění je určeno všem ve věku od 3 do 55 let.
 • Pojistná ochrana platí nejen na území ČR, ale také v zemích EU a zemích k ní přidružených.
 • V případě úrazu vyplatíme dvojnásobek dohodnuté denní dávky.
 • Výplata není časově omezena.

Jak lze získanou finanční částku použít?

 • náklady na nadstandardní péči v nemocnici (např. jednolůžkový pokoj s vybavením)
 • náklady na zajištění pomoci v domácnosti v době hospitalizace či po ní
 • náklady na doléčení (rehabilitace, dieta, jiné léky)

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

 • Pojištění se vztahuje na pracovní neschopnost z důvodu nemoci a úrazu.
 • Denní dávka je vyplácena za každý kalendářní den včetně svátků a dnů pracovního volna.
 • Denní dávka je vyplácena od 15., 22. nebo 29. dne pracovní neschopnosti.
 • Pojištění je určeno výdělečně činným osobám (zaměstnancům i podnikatelům) s pravidelným příjmem ve věku od 18 do 55 let.
 • Pojistná ochrana platí na území ČR.
 • V případě hospitalizovaného úrazu je dohodnutá denní dávka vyplácena již od 1. dne pracovní neschopnosti.
 • Výplata pojistného plnění je osvobozena od daně z příjmu.

Státní nemocenské dávka nestačí k udržení životního standardu v době nemoci. Finanční ztrátu v době pracovní neschopnosti pomohou řešit denní dávky pojišťovny Generali.

Denní dávka při pracovní neschopnosti pokrývá rozdíl mezi omezenými státními dávkami nemocenského pojištění a Vaším čistým příjmem. V případě pracovní neschopnosti Vám toto pojištění zajistí Váš běžný pravidelný příjem.