Podnikatelská a průmyslová rizika

Podnikatelská a průmyslová rizika

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Profesní odpovědnost

Ať již Vám uzavření pojištění profesní odpovědnosti za škodu ukládá zákon, nebo jste se pro jeho sjedníní rozhodli dobrovolně, nabízí Vám jej Generali Pojišťovna a.s. ve dvou variantách:

Profi 2000

 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání
 • připojištění dle specializace a potřeb klienta

Kdo je pojištěn?

 • advokáti
 • správci konkurzní podstaty
 • notáři
 • patentoví zástupci
 • soudní znalci
 • tlumočníci a překladatelé
 • projektanti
 • architekti
 • inženýři a technici činní ve výstavbě
 • provozovatelé zdravotnických zařízení
 • realitní makléři
 • pojišťovací makléři
 • pojišťovací agenti
 • dražebníci

Co kryje pojištění profesní odpovědnosti za škodu?

Náhradu škod vzniklých v důsledku:

 • výkonu Vaší profese
 • provozu a využití budov, kanceláří, ordinací, dalších prostor a jejich vybavení, které používáte k výkonu Vaší profese
 • pořádání firemních akcí
 • činnosti a dodávek subdodavatelů, kteří jsou tímto spolupojištěni

Co kryje pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu, způsobenou při výkonu zaměstnání chrání Vás, zaměstnavatele, před škodami, které mohou nastat na Vašem majetku v důsledku chybného jednání zaměstnance.

Co kryje pojištění majetku?

U pojištění majetku si můžete vybrat z těchto rizik:

živelná rizika, odcizení, přerušení provozu, přeprava vlastního movitého majetku a peněz, pojištění skla, elektronických a strojních rizik

Jakou výši odškodnění můžete při pojistné události z pojištění odpovědnosti požadovat?

Až do výše pojistné částky, tj. Vámi zvolené výše maximálního pojistného plnění, které přitom poskytuje až dvakrát ročně pro všechny pojistné události.

Vybrat si můžete takovou výši pojistné částky, která odpovídá rozsahu Vašich činností případně požadavkům Vašich zákazníků.

Jaké druhy škod jsou tímto pojištěním kryty?

 • škody na životě, zdraví a věci jiného
 • škody mající povahu ušlého zisku, které vyplývají ze škod na životě a zdraví ( ztráta na výdělku, uslý zisk podnikatele, ...)
 • škody čistě finanční
 • náhrada nákladů na Vaši právní ochranu v souvislosti s uplatněním nároků na náhradu škody

Jaké je časové rozpětí krytí škod?

 • Škody musí vzniknout v době trvání pojištění, nahlášeny však mohou být i po skončení pojištění.
 • Mohou být zapříčiněny v době trvání pojištění, ale mohou se projevit až po skončení pojištění.

Jaká rizika si můžete dále připojistit?

 • odpovědnost za škodu způsobenou na prostorách, které jste si pronajali pro výkon Vaší profese
 • odpovědnost za škodu na věcech, které užíváte na základě leasingové či jiné smlouvy
 • odpovědnost za škodu na věcech, které si pacient vnesl nebo odložil v ordinaci nebo provozních prostorách lékaře
 • další individuální připojištění, vztahující se k zaměření Vaší profese