Pojištění majetku

Pojištění majetku

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Bydlení : Rodinné domy

Dárek

Pokud se rozhodnete pro exkluzivní pojištění, získáte zdarma další pojištěné riziko, které si vyberete z aktuální nabídky.

Např. pojištění odpovědnosti z držení psa nebo koně, pojištění zásahu hasičů atd.

Pro základní orientaci Vám nabízíme tabulku s přehledem o pijištěných rizicích v jednotlivých variantách.

Každý z nás má v podvědomí svoji stupnici hodnot. Na prvním místa patří bezpochyby hodnoty, které se nedají finančně vyjádřit. Mnozí řadíme na nejvyšší příčky rodinu. Pro zabezpečení rodiny však potřebujeme mnoho hodnot, které jsou vyjádřeny v částkách s označením Kč na konci.

Ten, kdo vlastní rodinný dům, ví kolik peněz stojí jeho pořízení a jeho údržba. Nejvíc si však uvědomíme hodnotu toho, co ztratíme. Potom se obracíme na spolehlivého partnera, který nám v nesnázích pomůže.

Takové partnerství pro události, které nemůžete ovlivnit, Vám nabízí moderní pojištění rodinného domu - Bydlení 2000. Můžete si vybrat variantu, která Vám bude vyhovovat finančně a rozsahem pojištění podle Vašich potřeb a možností.

Vždy se jedná o pojištění na novou hodnotu, tj. na takovou částku, abyste si mohli v případě totální škody postavit nový rodinný dům.

Pojištění rodinných domů
Pojištěná rizika Základ Standard Exklusiv
Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk Z Z Z
Nepřímý úder blesku - - 30 000 Kč
Voda z vodovodního potrubí Z Z Z
Vichřice, krupobití Z Z Z
Tíha sněhu Z Z Z
Pojištění odpovědnosti za škodu P P P
Vichřice, krupobití, věci vně budovy - do 5 000 Kč do 10 000 Kč
Pád skal, kamení, stromů, stožárů - Z Z
Povodně, záplavy, sesuv půdy, pokles půdy, zemětřesení (limity lze navýšit) 10% PČ
max.
500 000 Kč
10% PČ
max.
1 000 000 Kč
20% PČ
max.
2 000 000 Kč
Pojištění elektromotorů sloužících pojištěné budově - 5 000 Kč 10 000 Kč *)
Odcizení stavebních součástí, stav.materiálu - 5 000 Kč *) 10 000 Kč *)
Ostatní movité věci - - P
Skleníky (živly, rozbití skla) - P 10 000 Kč P 10 000 Kč
Rozbití skla - P P
Rozbití skla včetně nákladů (fólie, nápisy, demontáž a montáž mříží, apod.) - - P
[Z] rizika zahrnutá v základní sazbě
[P] lze připojistit
[*] lze zvýšit limit plnění