Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení

Zvláštní povaha provozu vozidel sebou nese značné riziko škod, jejichž závažnost vyžaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je zákonem upraveno, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným, bez něhož motorové vozidlo provozovat nelze. Pojištění se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna uhradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky:

 • na náhradu škody na zdraví nebo usmrcením
 • vzniklé poškozenému, zničením nebo ztrátou věci, jakož i odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba možnost ji opatrovat
 • mající povahu ušlého zisku
 • účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením poškozeného

Pojištěný má nárok i na náhradu nákladů, které odpovídají mimosmluvní odměně advokáta za jeho obhajobu v přípravném řízení a před soudem I. stupně v trestním řízení.

Generali nabízí pro rok 2004 dva produkty:

Povinné ručení 2004
Produkt Limity pojistného plnění
  Škody na majetku Škody na zdraví
Standard 18 mil. Kč 35 mil. Kč
Plus 30 mil. Kč 60 mil. Kč

Asistenční služby

Asistenční služby může čerpat v případě pojistné události - dopravní nehody v České republice i v zahraničí každý, kdo má platnou pojistnou smlouvu pro osobní nebo užitkové vozidlo do celkové hmotnosti 3,5t uzavřenou na dobu neurčitou. K dispozici jsou Vám následující služby:

Česká republika:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů

Zahraničí:

 • příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční služby na pozemních komunikacích po dobu 45 minut
 • odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km od místa vzniku pojistné události
 • zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
 • zajištění náhradní přepravy pro posádku havarovaného vozidla z místa pojistné události po dohodě s posádkou vozidla buď do cíle cesty nebo do místa bydliště ekonomicky nejvýhodnějším dopravním prostředkem (vlak II. třídy, autobus)

V případě, že nevyužijete žádnou z výše uvedených služeb v zahraničí, zajistí Vám asistenční služba Generali Assistance odtah nepojízdného vozidla do nejbližší autorizované opravny na území ČR. Služby v zahraničí a odtah nepojízdného vozidla ze zahraničí jsou limitovány částkou 5.000,- Kč.

Vyjmenované služby lze čerpat výhradně prostřednictvím linky Generali Assistance (221586666 z České republiky a 420221586666 ze zahraničí), a to na základě platného dokladu o pojištění (v tuzemsku) nebo zelené karty (v zahraničí), které Vám budou zaslány po registraci Vaší pojistné smlouvy.

Služby jsou poskytovány na území celé Evropy kromě Islandu, Grónska, Špicberků, Kanárských ostrovů, Madeiry, Kypru, Azorských ostrovů. V Albánii a státech bývalého SSSR s ohledem na místní podmínky.

Výhody povinného ručení u Generali

 • Právní poradenství
  • posouzení nároků uplatněných na pojištěném
  • odmítnutí neoprávněných nároků
  • náhrada nákladů soudního řízení o náhradu škody
  • náhrada nákladů za obhajobu v trestním řízení
 • Doplňková pojištění
  • Úrazové pojištění řidiče
   připojištění sedadla řidiče s pojistnou částkou
   • 60 000,- Kč pro případ smrti úrazem
   • 120 000,- Kč pro případ trvalé invalidity
  • Pojištění skel
   Pojistné plnění je poskytováno bez odečtu spoluúčasti.
 • Asistenční služby
 • Další výhody
  • bonus 5% za každý bezeškodní rok
  • u sjednaného sdruženého pojištění 5% sleva na pojištění havárie, resp. havárie + odcizení
  • področní splátky bez přirážek
  • vystavení zelené karty na počkání
  • dostupnost zastoupení Generali na celém území ČR
  • dlouholeté zahraniční zkušenosti s tímto druhem pojištění
  • výplaty pojistného plnění podle dispozic poškozeného
  • bezplatná infolinka: 800 150 155

Doporučení

Před odjezdem na dovolenou nebo pracovní cestu do zahraničí zkontrolujte, zda je zelená karta platná pro zemi, do které cestujete. Země, ve kterých neplatí zelená karta mají na přední straně zelené karty proškrtnutou rubriku s mezinárodní poznávací značkou. V těchto zemích je při příjezdu potřeba sjednat hraniční pojištění. V případě pochybností o platnosti zelené karty navštivte kteroukoliv naší kancelář a požádejte o vystavení nové zelené karty.

Sazebníky na rok 2004