Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Pro případ úrazu přepravovaných osob

Rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ úrazu osob přepravovaných motorovým vozidlem, jehož následkem je smrt nebo trvalá invalidita a ke kterému dojde v příčinné souvislosti s provozem konkrétního vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Provozem se rozumí i nastupování a vystupování z motorového vozidla nebo nakládání a vykládání přepravovaných věcí. Pojistná ochrana platí na území celé Evropy.

Kdo je pojištěn?

Osoby přepravované motorovým vozidlem, které jsou přepravovány se souhlasem nebo s vědomím toho, kdo je oprávněn s vozidlem disponovat.

Generali nabízí dva produkty

Varianta 1
Pojistná částka činí 60.000,- Kč pro případ smrti a 120.000,- Kč pro případ trvalé invalidity

Varianta 2
Pojistná částka činí 120.000,- Kč pro případ smrti a 240.000,- Kč pro případ trvalé invalidity

Stanovení pojistného

Úrazové pojištění se sjednává vždy pro plný počet míst v motorovém vozidle označeném ve smlouvě.

  • Varianta 1 - výše ročního pojistného je 135,- Kč za každé sedadlo
  • Varianta 2 - výše ročního pojistného je 270,- Kč za každé sedadlo

Úrazové pojištění přepravovaných osob je možné sjednat pro jakékoliv osobní nebo užitkové motorové vozidlo a to i pro takové, které není havarijně pojištěno u Generali Pojišťovny a.s.