Pojištění majetku

Pojištění majetku

Konktakt

Martin Zpěvák
E-mail: info@pojistenicz.com
Telefon: +420 272 927 102
Mobil: +420 602 802 426
Fax: +420 272 927 102

Bydlení : Rozestavěné budovy

Postavit dům je od nepaměti snem každého muže. Dříve to znamenalo výhradně skládat cihlu k cihle, kámen ke kameni; úkolem dnešního muže je spíš skládat korunu ke koruně.

V každém případě je stavba rodinného domu náročná a málokdo z nás si může dovolit uhradit stavbu celého domku ze svých úspor. Ať financujeme stavbu z úvěru nebo z vlastního konta, bylo by tragické o ni přijít ještě před dokončením.

Vzpomeňme si na neblahou zkušenost z našich dějin, kdy Národní divadlo vyhořelo těsně před slavnostním zahájením jeho provozu.

Moderní pojištění Bydlení 2000 - pojištění rodinných domů ve stavbě nabízí pojištění, které Vás alespoň zčásti zbaví starostí.

Toto pojištění je určeno pro občany - vlastníky rozestavěných rodinných domů od počátku stavby až do její kolaudace. Po kolaudaci může pojištění pokračovat na základě smlouvy o smlouvě budoucí pojištěním dokončeného rodinného domu. Takto uzavřená smlouva je zvýhodněna slevou z pojistného.

Co může být pojištěno?

  • stavba v daném stupni rozestavěnosti
  • stavební materiál určený k jeho výstavbě
  • drobná stavební technika sloužící stavbě
  • odpovědnost z díla ve stavbě
Pojištění rodinných domů ve výstavbě
Pojištěná rizika Základ Standard Exklusiv
Požár, přímý úder blesku, výbuch, pád letadla, náraz vozidla, kouř, aerodynamický třesk Z Z Z
Voda z vodovodního potrubí - Z Z
Vichřice, krupobití, tíha sněhu - Z Z
Pád skal, kamení, stromů, stožárů - Z Z
Povodně, záplavy, sesuv půdy, pokles půdy, zemětřesení - 10% PČ *)
max. 1 000 000 Kč
20% PČ *)
max. 1 000 000 Kč
Odcizení stavebních součástí, stav. materiálu - - Z
Pojištění odpovědnosti z díla ve stavbě P P P
[Z] rizika zahrnutá v základní sazbě
[P] lze připojistit
[*] lze zvýšit limit plnění