Úrazové pojištění

Jaká pojišťujeme rizika?

Pojištění pro případ trvalé invalidity

Ve volném čase, v zaměstnání Vás může překvapit nenadálý úraz, který zanechá nepatrné následky.

Někdy ovšem mohou následky být trvalé a mohou zásadně ovlivnit Váš život.

Pro zajištění zachování Vaší životní úrovně i životní úrovně Vaší rodiny nabízíme progresivní plnění trvalé invalidity - možnost výplaty až pětinásobku sjednané pojistné částky.

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu

Ztrátu lidského života těžko nahradí jakékoli finanční odškodnění. Plnění z tohoto pojištění však může sloužit pro nesnadné období a pro vyrovnání se s touto tíživou situací. Pojistná částka je vyplácena určeným osobám.

Denní odškodné za dobu nezbytného léčení

Dojde-li k úrazu, vyplatíme denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu. Částku pro denní odškodné lze sjednat již od 8. dne léčení. Při delší lhůtě než 7 dní je poskytována sleva.

Náklady spojené s úrazem

Uzavřením tohoto typu pojištění Vám budou uhrazeny výdaje spojené např. s vyhledáním Vaší osoby v zasněžených horách nebo výdaje spojené s transportem z místa nehody, které nebudou hrazeny ze sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění.

Pojištění rodin a jednotlivců

Pojištění jednotlivců

Zahrnuje pojištění osob do 70 let věku. Je tak možné do pojištění zahrnout všechny druhy nerizikových nebo méně rizikových povolání a sportů.

Dětské pojištění

V nabídce dětského pojištění je možné sjednat pojištění pro děti do 15 let věku, v případě školní docházky do 19 let věku. Po dovršení určeného věku nastupuje pojištění pro dospělé osoby.

Rodinné pojištění

Jednou jedinou pojistnou smlouvou zabezpečíme pojistnou ochranu všem členům Vaší rodiny.

V rámci pojištění jednotlivců a rodin poskytujeme

Pojistná ochrana 24 hodin na celém světě. Ať vyjedete kamkoli a kdykoli, stále jsme s Vámi i s Vaší rodinou.

Máme pro Vás vypracovaný systém slev:

 • 20% v případě nerizikové pracovní činnosti
 • 10% v případě souběžného sjednání životní kapitálové pojistky
 • 10% slevu poskytujeme pojištěncům zdravotních pojišťoven
  • Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
  • Vojenské oborové zdravotní pojišťovny
  • Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank a pojišťoven
 • 5% v případě platby trvalým příkazem

Pojištění skupin

Skupinové pojištění firem a různých seskupení (kluby, kroužky apod.)

Nabízíme pojištění managementu firem, pojištění zaměstnanců (členů). Jednou smlouvou může být pojištěn libovolný počet osob, který lze aktuálně obměňovat.

Skupinové pojištění dětí mateřských škol, žáků základních a středních škol

Lze pojistit celou mateřskou nebo základní školu na základě jedné pojistné smlouvy.

V rámci programu ŠKOLÁK jsme připravili komplexní pojistnou ochranu - úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a ZDARMA cestovní pojištění.

V rámci pojištění skupin poskytujeme

Libovolný výběr pojistné ochrany. Je na Vašem rozhodnutí, jaká pojistná ochrana bude pro Vaše pracovníky nejvýhodnější:

 • 24 hodin denně
 • jen v pracovní době
 • jen ve volném čase

Slevy za počet pojištěných osob. Zde platí pravidlo - čím více osob, tím vyšší sleva na pojistném. Již za pouhé 2 osoby nabízíme slevu 10%. Při vyšším počtu osob je možnost slevy až 35%.

Krátkodobá pojištění. Pojistíme děti i dospělé na jejich volný čas strávený na letních táborech nebo v lyžařských školách.