Rizikové životní pojištění

Pojištění pro případ smrti, tento druh pojištění slouží především k zajištění členů rodiny v případě nenadálé smrti, tyto produkty nabízejí vysokou pojistnou ochranu za nízké pojistné (vinkulace při úvěru).

  • rizikové životní pojištění za běžně placené pojistné
  • rizikové životní pojištění za jednorázové pojistné s klesající pojistnou částkou
  • rizikové životní pojištění za běžné pojistné s klesající pojistnou částkou